top of page

Stewart & Sally, our first restaurant in Noord!


Vanaf 1 December doet Stewart & Sally ook mee aan de herbruikbare verpakkingsrevolutie! We hebben ze wat vragen gesteld om ze beter te leren kennen!


Wat voor restaurant zijn jullie en wat maakt jullie zo speciaal?

Gezond, lekker en snel eten. Verantwoord kiezen van maaltijden waarbij gezond het hoofddoel is en waarbij de keuze voor vlees en zoet als een (eventuele) toevoeging wordt gezien. “Stewart & Sally stands for stews and salads. We pride ourselves in cooking good, healthy and delicious food every day. Come to our café on Amsterdam's Van Der Pekplein for lunch, dinner or just a drink on our terrace. Aside from our restaurant we provide professional catering for lunch, dinner, events and parties. We offer our catering services as a buffet or personalised meals.”

‘Snel eten kan ook gezond, afwisselend en smakelijk zijn. Het maakt je energieker, scherper en fitter. Met mijn passie voor koken en samen met mijn enthousiaste team draag ik daar graag aan bij!’ – Rutger Slomp.

Waarom hebben jullie er uiteindelijk voor gekozen om met SwapBox te gaan werken?

We vinden SwapBox een mooi initiatief met een duidelijk doel die wij samen met SwapBox

willen steunen. Als bedrijf dat genoodzaakt is om gebruik te maken van veel plastic en non-

duurzame afval producten is het voor ons ook een positieve stap om op andere vlakken met

duurzaamheid aan de slag te gaan. Daarbij is de drempel ook laag door het gemak van het

gebruik van SwapBox.


Wat doen jullie momenteel al omtrent duurzaamheid?

Bij Stewart & Sally zien we vlees als een eventuele toevoeging aan een maaltijd en niet het belangrijkste component. De vleesindustrie is een van de meest vervuilende op aarde, zo hopen wij door minder vlees te gebruiken en meer alternatieven aan te bieden - om zo ons steentje bij te dragen.


Waarom zouden jullie SwapBox aan andere restaurants aanraden?

SwapBox biedt een duidelijke en duurzame service. Contact verloop makkelijk en goed. In onze ogen kan het gebruik van SwapBox alleen maar iets toevoegen aan een bedrijf en haar uitingen.

ENGLISH


As of December 1st, Stewart & Sally have joined the reusable packaging revolution. We asked them a few questions so that you can really get to know this healthy restaurant in Amsterdam Noord.

What kind of restaurant are you and what makes you special?

Healthy, tasty and fast food. We serve meals where health is the main goal and where the choice of meat and sweet is seen as a (possible) addition. Stewart & Sally stands for stews and salads. We pride ourselves in cooking good, healthy and delicious food every day. Come to our café on Amsterdam's Van Der Pekplein for lunch, dinner or just a drink on our terrace. Aside from our restaurant we provide professional catering for lunch, dinner, events and parties. We offer our catering services as a buffet or personalized meals. ”


What are you currently doing concerning sustainability?

At Stewart & Sally, we see meat as a possible addition to a meal and not the most important component. The meat industry is one of the most polluting on earth, so we hope by using less meat and offering more alternatives - in order to do our bit.


Why did you eventually make the decision to work with SwapBox?

We think SwapBox is a great initiative with a clear goal that together want to support. As a company that is forced to use a lot of plastic and non-sustainable waste products, it is also a positive step for us to use in other areas sustainability to get started. In addition, the threshold is also low due to the ease of using SwapBox.
99 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page