top of page

Foodware joins the SwapBox launch!


DUTCH (ENGLISH BELOW)

Foodware is het tweede restaurants waarvan is bekendgemaakt dat zij meedoen aan de pilot van SwapBox die begint op 1 December 2020 in Amsterdam.


Foodware is meer een winkel dan een restaurant. Je stelt bij ons je eigen maaltijd samen uit dagelijks verse, huisgemaakte maaltijd-componenten. Deze maaltijden zijn internationaal georiënteerd, hoogwaardig van kwaliteit en bieden veel keus in vegetarische en ook veganistische opties. Natuurlijk is er ook vlees en vis verkrijgbaar maar we doen wel degelijk ons best om de klant te helpen om gezonde en duurzame keuzes te maken zonder in te leveren op smaak. De voornaamste focus ligt op take-away maar er zijn zitplaatsen zodat het ook mogelijk is om je eten ter plekke op te eten.Waarom hebben jullie er uitendelijk voor gekozen om met SwapBox te werken?

Swapbox is een hele mooie manier om ons te helpen om de hoeveelheid verpakkingen die we gebruiken te verminderen. We denken dat SwapBox een manier heeft gevonden om op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier tegemoet te komen aan de eisen van deze tijd: minder afval, duurzamer ondernemen.


Wat doen jullie momenteel al omtrent duurzaamheid?

We proberen al sinds onze oprichting op alle mogelijke manier bij te dragen aan een zo klein mogelijke carbon-footprint. Zo werken we met een groene energie aanbieder, wordt ons afval klimaat neutraal verwerkt, gebruiken we energiezuinige apparaten en ledverlichting. We laten ’s nachts geen lampen branden, ook niet onze buitenverlichting.

We hebben onze transport bus vervangen door een elektrische cargo-bike. Ook doen we mee aan kleine acties om de biodiversiteit te verbeteren. Zo verdelen we in het voorjaar zaden om bij-vriendelijke bloemen te planten en hebben we nu een zaadbommetje om bomen mee te planten.

Omdat we tot op heden niet een geschikte vervanging voor onze plastic take away verpakkingen hebben kunnen vinden die écht milieuvriendelijk zijn en ook nog voedselveiligheid garanderen, stimuleren we klanten om hun eigen bakjes mee te brengen. Daar wordt gelukkig veel gehoor aan gegeven en SwapBox biedt ons nu de mogelijkheid om actief een alternatief aan te bieden voor een wegwerpbakje.


Waarom zouden jullie SwapBox aan andere restaurants aanraden?

Omdat we met elkaar het verschil kunnen maken. Hoe meer bedrijven mee doen, hoe minder afval we produceren. En hoe groter het netwerk is, hoe makkelijker het systeem werkt voor onze klanten.


ENGLISH


Foodware has joined SwapBox for the launch on the 1st December 2020. It is the second brand to have been announced. From now on, every few days SwapBox will announce the restaurants and drop-off points that will be taking part in the pilot.


Foodware is more of a shop than a restaurant. With us, you put together your own meal from daily fresh, home-cooked meal components. These meals are internationally oriented, of high quality and offer a wide choice of vegetarian and vegan options. Of course, meat and fish are also available, but we do our best to help the customer make healthy and sustainable choices without compromising on taste. The main focus is on take-away but there are seats which accommodate a quick bite. Why did you ultimately choose to work with SwapBox? SwapBox is a great way to help us reduce the amount of packaging we use. We believe that SwapBox has found a way to meet today's demands in a customer-friendly and accessible way, ie less waste, more sustainable business. What are you currently doing regarding sustainability? From the very beginning, we have tried to contribute in every possible way to the smallest possible carbon footprint. For example, we work with a green energy provider, our waste processing is processed in a CO2 neutral method, we use energy-efficient devices and LED lighting. We don't leave lights on at night, including our outdoor lighting. We have replaced our transport bus with an electric cargo bike. We also participate in small actions to improve biodiversity. For example, in the spring we distribute seeds to plant bee-friendly flowers and we now have a seed bomb for planting trees. Because we have not been able to find a suitable replacement for our plastic take away packaging that is truly environmentally friendly and also guarantees food safety, we encourage customers to bring their own containers. Fortunately, this is being followed up a lot and SwapBox now offers us the opportunity to actively offer an alternative to a disposable container. Why would you recommend SwapBox to other restaurants? Because we can make a difference together. The more companies that participate, the less packaging waste we produce and the larger the network, the easier the system works for our customers.


95 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page